null

Modernizacja boiska w parku Malickiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Modernizacja boiska w parku Malickiego

20 kwietnia 2017 r. w Domu Kultury Rakowiec odbyło się spotkanie burmistrz Katarzyny Łęgiewicz z mieszkańcami, na którym przedstawiono koncepcje modernizacji nieużywanego od lat boiska w parku Zasława Malickiego. Projektant zaprezentował dwa warianty zagospodarowania terenu oraz – co równie ważne –  uwarunkowania, które wiążą się z ewentualnym przyjęciem do realizacji każdego z nich.

1.    Wariant boiska pełnowymiarowego

Projekt obejmuje modernizację nawierzchni boiska i nawierzchni drogowych oraz wykonanie oświetlenia. Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarach 28x15 m z przeznaczeniem do gry w piłkę siatkową, tenisa ziemnego oraz koszykówkę. Zgodnie z projektem boisko zyska nowe ogrodzenie wysokości 4 m stanowiące jednocześnie piłkochwyt. Uwzględniono również niewielką trybunę dla kibiców.

Realizacja tego wariantu modernizacji boiska wiąże się z koniecznością wycinki 16 drzew (w większości starych drzew owocowych), na co uzyskano zgodę marszałka województwa mazowieckiego (decyzja nr 187/2017). W zamian przygotowano projekt nasadzeń kompensacyjnych, w wyniku którego przestrzeń parku Zasława Malickiego wzbogaci się o 47 nowych drzew i krzewów szlachetnych odmian (m.in.: złotokap, grab, wierzba płacząca, brzoza brodawkowata o obwodach pnia 16-20 cm).

Załącznik 1   Projekt boiska pełnowymiarowego

Załącznik 2   Plan sytuacyjny nasadzeń kompensacyjnych

Załącznik 3   Zestawienie gatunków nasadzeń zamiennych

Załącznik 4   Decyzja nr 187/2017 marszałka województwa mazowieckiego

 

2.    Wariant boiska niepełnowymiarowego

Projekt obejmuje modernizację nawierzchni boiska i nawierzchni drogowych oraz wykonanie ogrodzenia wys. 4 m, trybuny dla kibiców i oświetlenia. Zaprojektowana w tym wariancie nawierzchnia polimerowa boiska wielofunkcyjnego została znaczne zmniejszona i uzupełniona nawierzchnią zieloną, aby zachować rosnące w obrębie placu drzewa. W tym wariancie trzeba wziąć pod uwagę, że zróżnicowanie nawierzchni i bliskie sąsiedztwo drzew, z których spadają owoce i liście, stanowią znaczne utrudnienie dla korzystających z boiska.

Załącznik      Projekt boiska niepełnowymiarowego

UWAGA: w obu przypadkach trzeba rozważyć wycięcie starej topoli rosnącej w obrębie boiska, gdyż zgodnie z charakterystyką tego gatunku jest to drzewo krótkowieczne, które w schyłkowej fazie wzrostu odznacza się niebezpieczną kruchością i może zagrażać korzystającym z boiska. Obecnie gałęzie topoli w zasadzie uniemożliwiają grę w piłkę, a jej korzenie naruszają nawierzchnię boiska.

Podczas spotkania zgłoszono wiele uwag do projektu, np. zasugerowano rezygnację z trybuny, zainstalowanie monitoringu czy dodatkowej furtki od strony parku (razem z bramą techniczną). Wciąż jednak zbieramy Państwa opinie na temat tego projektu.

Do 30 kwietnia czekamy na Państwa sugestie pod adresem: ochota.konsultacjespoleczne@um.warszawa.pl

Wszystkie opinie zostaną rozważone i przekazane projektantowi – tak, aby przyjęte rozwiązanie najlepiej odpowiadało potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców. Raport końcowy z konsultacji ukaże się na początku maja.


Raportujemy z parku Malickiego!

Mamy już podsumowanie konsultacji społecznych dotyczących modernizacji nieużywanego od lat boiska w parku Zasława Malickiego. Uczestnicy konsultacji zapoznali się z proponowanymi wariantami zagospodarowania terenu i przedyskutowali uwarunkowania, które wiążą się z przyjęciem do realizacji każdego z nich.

Dziękujemy za udział w spotkaniu konsultacyjnym oraz dostarczenie ankiet i przesłanie maili z uwagami. Szczegółowe zestawienia Państwa sugestii są do wglądu w raporcie z konsultacji.

Załączniki: