null

3. Rajd do Pęcic za nami

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Wiesław Piasecki

10 września już po raz trzeci odbył się Rajd do Pęcic upamiętniający przemieszczenie się żołnierzy IV Obwodu Ochota Armii Krajowej  w czasie powstania warszawskiego pod dowództwem ppłk. Mieczysława „Grzymały” Sokołowskiego. 2 sierpnia 1944 roku  powstańcy taktycznie ewakuowali się z Ochoty w kierunku lasów sękocińskich i chojnowskich celem przeformowania i dozbrojenia, by wkrótce powrócić do walczącej Warszawy. Na szlaku, w Pęcicach napotkali silnie uzbrojone oddziały niemieckie, z którymi weszli w bój. W nierównej walce powstańcy stracili ok.1/5 stanu osobowego; poległo i zostało rozstrzelanych po wzięciu do niewoli 92 żołnierzy i harcerzy.

Pozostali  przebili  się do walczącej Warszawy, gdzie dalej w Wilanowie, Mokotowie i Czerniakowie prowadzili walkę. Te dni wspominają uczestnicy współczesnego Rajdu do Pęcic, oddając hołd poległym i rozstrzelanym.

W tym roku uczestnicy wyruszyli w ramach pięciu grup:

  • rajd pieszy spod kościoła św. Jakuba przy pl. Narutowicza,
  • rajdy rolkowy i rowerowy z Parku Szczęśliwickiego,
  • rajd kajakowy z Raszyna,
  • rajd samochodowy spod ochockiej szkoły „samochodówki”.

Na miejscu w parku pałacowym w Pęcicach czekała na uczestników kuchnia polowa wystawiona przez WCR Warszawa Ochota z tradycyjną grochówką oraz słodki poczęstunek od warszawskich harcerzy.

Później uczestnicy udali się na miejsce pochówku żołnierzy do zbiorowej pęcickiej mogiły, która jest Pomnikiem Mauzoleum upamiętniającym  powstańców poległych w krwawym boju  z Niemcami.  Odczytany został w sposób uroczysty Apel Pamięci zawierający nazwiska wszystkich spoczywających w Mauzoleum.

Następnie złożono wieńce i zapalono znicze.

Po części uroczystej  uczestnicy Rajdu wzięli udział w grze terenowej przygotowanej przez harcerzy 16 WDH, a Fundacja Dwór Polski opiekująca się dworem w Pęcicach zaprosiła władze Ochoty i kombatantów na poczęstunek.

Koniec dnia zwieńczyło uroczyste ognisko harcerskie, którego rozpalenie  powierzono kombatantom oraz  ochockim włodarzom: Dorocie Stegience, Grzegorzowi Wysockiemu i Sławomirowi Umińskiemu. Harcerskim zwyczajem przy ognisku  były gawędy i wspólne śpiewanie  piosenek.

Organizatorem wydarzenia był  Szczep 16 Warszawskich Drużyn Harcerzy i Gromad Zuchów Warszawski Hufiec Harcerzy „Zawrat” przy współudziale Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Gminy Michałowice, Powiatu Pruszkowskiego, Miasta Piastów, Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ochota, Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie, Fundacji Dwór Polski w Pęcicach oraz Grupy Historyczno-Edukacyjnej „Szare Szeregi”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Środowisko IV Obwodu Ochota Armii Krajowej.

Tak jak w poprzednich latach, tym razem również oddaliśmy hołd poległym żołnierzom w Pęcicach. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, z którymi miałam przyjemność spotkać się na tegorocznym Rajdzie. Szczególne podziękowania kieruję do osób i środowisk zaangażowanych w jego organizację, m.in.: powstańców warszawskich ze Środowiska IV Obwodu Ochota Armii Krajowej, harcerzy, żołnierzy, policjantów, ratowników medycznych, historyków – powiedziała Dorota Stegienka, Burmistrz Dzielnicy Ochota.

Podziękowanie w imieniu Środowiska IV Obwodu Ochota Armii Krajowej złożyła Pani Władysława Marcinkiewicz Przewodnicząca Zarządu Środowiska IV Obwodu AK ŚZŻAK:

Harcerze 16  WDH jako organizatorzy 3. Rajdu Pęcickiego  2022 dobrze spełnili swój obowiązek. Dzięki temu 10 września wszyscy przybyli do Pęcic  Powstańcy Warszawscy, harcerze, uczniowie, byli żołnierze Armii Krajowej Okręgu Warszawa i Obroża, wolontariusze, przedstawiciele Partnerów  oraz mieszkańcy gminy Michałowice  i Ochoty mogli uczcić pamięć poległych w Pęcicach w sposób godny i wzruszający. W imieniu żołnierzy IV Obwodu Ochota Armii Krajowej serdecznie dziękuję Harcerzom 16 WDH, wszystkim współorganizatorom oraz  wszystkim przybyłym do Pęcic, czym kto mógł, za piękne przywrócenie i utrwalenie pamięci żołnierzy i harcerzy poległych za wolność 2 sierpnia 1944 roku.

 

Zobacz galerię (51 zdjęć)