Ochota Dzielnica m.st. Warszawy

 • Cykl warsztatów z koordynatorem opieki geriatrycznej - Marcel Andino Velez

  Urząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zaprasza na cykl wykładów z koordynatorem opieki geriatrycznej Marcelem Andino Velezem. Spotkania będą dotyczyły organizowania opieki nad osobami starszymi i odbędą się w 5-ciu różnych lokalizacjach Ochoty.W październiku ugoszczą Państwa u siebie Stowarzyszenie Ochocki Uniwersytet Trzeciego Wieku „Omega” oraz MAL SURMA, w listopadzie Centrum Wsparcia „Moja Rodzina” i Polski Komitet Pomocy Społecznej, a w grudniu Warszawskie Stowarzyszenie...

 • Jak słuchać, jak mówić?

  Zapraszamy rodziców, opiekunów dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz kadrę pomocniczą z tych placówek, zwłaszcza z terenu dzielnicy Ochota, do wzięcia udziału w cyklu wykładów i warsztatów profilaktycznych. Zajęcia w formie online prowadzi Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, na zlecenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Informacja w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia: tel. 22 4439876 lub na stronie internetowej: www.fundacjaroro.org Zapisy na stronie: www.fundacjaroro.org

 • Jak wspierać poczucie własnej wartości dziecka?

  Zapraszamy rodziców, opiekunów dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz kadrę pomocniczą z tych placówek, zwłaszcza z terenu dzielnicy Ochota, do wzięcia udziału w cyklu wykładów i warsztatów profilaktycznych. Zajęcia w formie online prowadzi Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo, na zlecenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Informacja w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia: tel. 22 4439876 lub na stronie internetowej: www.fundacjaroro.org(otwiera się w nowej karcie) Zapisy na...

Tablica informacyjna

Komunikaty i ogłoszenia

 • GRU
  09

  Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia

  Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia ul. Raszyńska 22

 • GRU
  08

  Zarząd Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy ogłasza otwarte konkursy ofert na działania realizowane w 2022 roku

  ZARZĄD DZIELNICY OCHOTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ogłosił otwarte konkursy ofert na działania realizowane w 2022 roku w obszarze pomocy społecznej o następujących tytułach: „Zapobieganie marginalizacji i izolacji społecznej osób starszych poprzez aktywizację, integrację (również integrację międzypokoleniową) oraz prowadzenie działań psychoedukacyjnych”. uchwała nr 3271/2021 z 24 listopada 2021 r. link do uchwały i ogłoszenia konkursowego: https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-ochota-3271-2021 Termin realizacji zadania: 15 lutego 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. Środki przeznaczone na realizację zadania: 80.000 zł. Składanie ofert: ofertę, należy wypełnić i złożyć w Generatorze Wniosków do dnia 21 grudnia 2021 r. do godz. 23:59 Cel zadania: 1) poprawa funkcjonowania psychospołecznego seniorów, 2) zapobieganie izolacji, marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu osób starszych, 3) edukacja w zakresie nowych technologii, zdrowego trybu życia, zagrożeń konsumenckich, żywienia oraz bezpieczeństwa, 4) kreatywne zagospodarowanie czasu wolnego seniorów. „Organizowanie i rozwijanie różnorodnych form wsparcia oraz działań o charakterze aktywizującym, integracyjnym oraz samopomocowym na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin”. uchwała nr 3272/2021 z 24 listopada 2021 r. link do uchwały i ogłoszenia konkursowego: https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-ochota-3272-2021 Termin realizacji zadania: 15 lutego 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. Środki przeznaczone na realizację zadania: 30.000 zł. Składanie ofert: ofertę, należy wypełnić i złożyć w Generatorze Wniosków do dnia 21 grudnia 2021 r. do godz. 23:59 Cel zadania: 1) poprawa funkcjonowania psychospołecznego osób z niepełnosprawnościami, 2) integracja w społeczności lokalnej, 3) przeciwdziałanie izolacji i wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy w szczególności z terenu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. 4) wyrównywanie szans 3. „Prowadzenie i obsługa miejsc typu jadłodzielnia oraz podzielnia dla mieszkańców Warszawy w szczególności z terenu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy”. uchwała nr 3273/2021 z 24 listopada 2021 r. link do uchwały i ogłoszenia konkursowego: https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-ochota-3273-2021 Termin realizacji zadania: 15 lutego 2022 r. do 15 grudnia 2022 r. Środki przeznaczone na realizację zadania: 20.000 zł. Składanie ofert: ofertę, należy wypełnić i złożyć w Generatorze Wniosków do dnia 21 grudnia 2021 r. do godz. 23:59 Cel zadania: 1) zapobieganie marnotrawieniu żywności 2) redystrybucja produktów spożywczych, 3) dzielenie się żywnością z potrzebującymi, 4) ograniczenie kupowania, 5) wydłużenie życia przedmiotów użytkowych, 6) ograniczenie konsumpcjonizmu, 7) sieciowanie osób pozbywających się rzeczy i przedmiotów z osobami chcącymi je przyjąć, 8) promocja idei dzielenia się różnymi dobrami materialnymi w społeczności lokalnej, 9) pomoc potrzebującym, 10) edukacja społeczności lokalnej w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji,

 • GRU
  08

  Lokale użytkowe i garaże poza konkursem

  Wykazy garaży i lokali użytkowych do wynajęcia poza konkursem

 • GRU
  07

  Dotacje dla organizacji pozarządowych

  Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy w 2022 roku na następujące zadania: Organizację imprez rekreacyjno-sportowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy. Oferty na ww. zadania można składać do 31 grudnia 2021, do godz. 12.00 (https://www.witkac.pl). Kwota zadania Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, została zwiększona aż o 100 % z 50 000,00 zł (w roku bieżącym) do 100 000,00 zł w 2022 roku, natomiast środki przeznaczone na realizację zadania Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy zwiększono o 30 000,00 zł (z 90 000,00 w roku bieżącym) do 120 000,00 w 2022 r. Dokładną treść ogłoszeń znajdziecie Państwo pod linkami: https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-ochota-3274-2021 (imprezy) https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/uchwala-ochota-3275-2021 (szkolenia) W 2021 r. w ramach dotacji zorganizowano lub są jeszcze w trakcie realizacji następujące projekty: Warszawskie Dni Sportu – Ochockie Maluchy, Siatkarska Szansa na Sukces, Warsztaty pływackie dla dorosłych mieszkańców Ochoty, II Szczęśliwice Cup – turniej siatkówki plażowej, Rodzinny trening karate dla zawodników i mieszkańców Dzielnicy Ochota, Ogólnopolski Turniuej Karate Kyokushin z okazji 30.lecia Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin. W ramach szkoleń sportowych zorganizowano (lub jeszcze są realizowane) szkolenia: z Aikido, piłki nożnej, tenisa ziemnego, judo, karate, piłki ręcznej i koszykowej. W okresie letnim zorganizowano obozy piłkarskie dla dzieci i młodzieży.